SolĚlicitud de comptes de correu electr˛nic

Servei Sol·licitud
Sol·licitud d'un compte de correu electrònic UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Correu Electrònic), seguint el Manual per crear un compte de correu electrònic

Sol·licitud d'un àlies personal de correu electrònic

UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Correu Electrònic), seguint la normativa dels àlies personals institucionals.
Sol·licitud d'un àlies de grup o adreça no personal Emplenau el formulari de sol·licitud del servei de correu electrònic, seguint la normativa dels àlies de grup, amb les dades dels diferents usuaris i bústies així com un responsable que serà qui haurà de comunicar els canvis que es produeixin en els receptors. Quan aquesta adreça faci referència a serveis, departaments o unitats, la persona responsable serà el cap corresponent en cada cas.
Sol·licitud de llistes de distribució de correu electrònic centralitzades Emplenau el formulari de sol·licitud del servei de correu electrònic. Els usuaris que pertanyen a aquesta llista s'encarregaran automàticament de l'estructura orgànica de la Universitat.
Sol·licitud de llistes de distribució de correu electrònic personalitzades

Emplenau el formulari de sol·licitud del servei de correu electrònic. Els usuaris que pertanyen a aquesta llista es gestionaran manualment.

  • En aquest cas, també podeu decidir si voleu permetre que aquesta llista pugui rebre correus d'adreces externes als membres que formen part de la llista.