Sol·licitud del servei de xarxes sense fils (Wi-Fi)

Destinataris Sol·licitud
Alumnat

UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Wi-Fi).

PDI i PAS de la UIB; personal del LADAT, de l'Escola d'Hoteleria, de la FUEIB; alumnat de postgraus depenents de la FUEIB.

UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Wi-Fi).

Altres usuaris

Emplenau el formulari de sol·licitud del servei de xarxes sense fils (Wi-Fi).