Ubicació i contacte

Àrea de Tecnologies de la Informació

Centre de Tecnologies de la InformacióCTI mapaCTI google

Edifici Anselm Turmeda.
Universitat de les Illes Balears
Ctra. de Valldemossa, km 7.5 E-07122, Palma.

Consulta l'horari d'atenció al públic.

Contacte