Projectes

El SASTIC, és un servei, i com a tal, es centra en la prestació de serveis.

La petició d'un servei, és una sol·licitud per part d'un usuari on demana un treball o té unes necessitats identificades, que li han de resoldre.

Totes les peticions de servei som tractades com a projectes (esforç temporal per assolir un resultat o servei).
Aquesta petició de servei (projecte) és acceptada pel SASTIC, on li dona resposta i confirma l’entrega completada.

Les tres dimensions importants d'un projecte són:

 • L'abast. Amb major a o menor detall aquesta dimensió és coneguda. Sempre es coneix l'objectiu.
 • El cost. Per norma general són els recursos dedicats al projecte. Poden existir altres costos, p.e. econòmics, subcontractacions, etc.  que no sempre apareixeràn. 
 • El temps.  Aquest element depen la urgència en el lliurament del resultat.

Criteris per determinar la prioritat d'una petició de servei (projecte)

 • Temporalització de la Petició (TP).  Ho definim com la relació del projecte (petició) amb la necessitat del temps d’entrega del resultat.  Així els classificam en:
  • Inmediata. Petició de servei que requereix atenció inmediata.
  • Data fixa. Petició de servei que ha de lliurar-se a una data específica.
  • Estandar. Petició de servei en la que no hi ha una data límit concreta. Si són projectes aprovats, la data de lliurament dependrà de la convocatòria de la cartera.
 • Cost del Retard (CR). Ho definim com quin és el cost que tendría, si l’entrega de la petició es retrasés.
  El CR no representa un valor únicament econòmic, sinò que pot ser qualsevol característica negativa pel client, per a l’organització o pel servei.
  Així les peticions tindràn una valoració CR: Molt alt, Alt, Mig, Baix, Molt baix.

Categories de les peticions (projectes)

*La llista de propietats s'anirà completant amb el temps amb més especificacions i detalls

Suport 

Propietat* Valor Descripció
TP Inmediata Existeix una urgència efectiva (temporalitat molt baixa) per assolir el servei o resultat
CR Molt alt / Alt Exemples: errors,  dades incorrectes, càlculs incorrectes,…
Canal d'entrada   JIRA
Requisits   Resolució el més inmediata possible (Màxim 1 setmana).  Si s'allargués més d'1 setmana accions més contundents. Màxim 1 mes per tancar-ho
Indicadors  

Creades vs Resoltes i Incidències actives superiors a 1 setmana

Notes   Pot convertir-se en categoria Sobrevingut

Sobrevingut

Propietat* Valor Descripció
TP Inmediata / Data Fixa Existeix una certa urgència  (temporalitat baixa) per assolir el servei o resultat (menys de 3 mesos) i no pot esperar a la seguent convocatòria de la cartera de projectes.
CR Molt alt / Alt / Mig Exemples: canvi de normativa, ...
Canal d'entrada   Àmbit  o Comissió de Coordinació. Com a cas excepcional el JIRA si prové de la categoria Suport.
Requisits   Màxim 3 mesos per tancar-ho
Indicadors   % d'avanç del projecte 
Notes   Conveniència de crear la fitxa de projecte.

En cartera 

Propietat* Valor Descripció
TP Data fixa / Estandar  No existeix una urgència  (temporalitat mitja/alta) per assolir el servei o resultat (mínim de 4 mesos)
CR Molt baix / Baix / Mig No existeix impacte negatiu a curt/mig termini
Canal d'entrada   Fitxa de projecte i aprovació per part de la Comissió de Planificació i Seguiment
Requisits    
Indicadors   % d'avanç del projecte
Notes  

Projectes grans dividir-ho en diferents convocatòries (fases)

Un projecte en execució pot ser bloquejat.

Un projecte pot ser cancel·lat unicament per la Comissió de Planificació i Seguiment.

 

Workflow de cada una de les categories de projecte

Subapartats