Projecte estratègic

La Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC pot establir que un determinat projecte es consideri estratègic per als objectius i bon funcionament de la institució.

El cap d'un projecte estratègic participarà en la Comissió de Coordinació de Serveis TIC. També participarà amb veu i sense vot en la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC.