Cartera de projectes TIC

Mecanisme per sol.licitar, avaluar segons uns criteris establerts i prioritzar els projectes que aportin més valor a la UIB segons els criteris i estratègies definits a la Comissió de Planificació i Seguiment TIC. 

La cartera, juntament amb el procediment per seleccionar nous projectes, assegurarà la transparència i visibilitat de tot el procés i optimitzarà l'eficiència en l'ús dels recursos disponibles.

Els projectes els proposaran els responsables funcionals TIC juntament amb el responsable TIC d'àmbit o els caps dels serveis TIC. Aquesta proposta implicarà la presentació d'un formulari de projecte en el qual s'inclourà una definició clara i exhaustiva dels requeriments d'usuari i l’abast i l'impacte del projecte sobre la comunitat universitària.

Només incorporaran una valoració exhaustiva dels esforços, pressupost i terminis els projectes que preseleccioni la Comissió de Coordinació de Serveis TIC seguint els criteris i estratègia TIC que ha definit la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC.

Tots els projectes es presentaran a la Comissió de Seguiment i Planificació de Serveis TIC per ser seleccionats.

La selecció d'un projecte implica que la UIB disposa de recursos per iniciar-lo durant el quadrimestre següent.