Resultat de la convocat˛ria de la cartera de projectes

La tercera convocatòria serà dia 2 de novembre de 2022. Teniu fins el dia 21 d'octubre del 2022 per sol·licitar un projecte.

Relació dels projectes presentats a la convocatòria de 29 de juny de 2022

UNITAT PROJECTE AMBIT ESTAT
SASTIC D08-Publicació de dades acadèmiques en Pentaho Gestió universitaria Posposat
SASTIC P06-Sol·licitud demanar la publicació de vídeos a Youtube Gestió universitaria Posposat
SASTIC P08-Creació d’un històric d’esdeveniments a les agendes públiques dels membres del Consell de Direcció Gestió universitaria Posposat
SASTIC + SITIC P14-Actualització del CMS del web institucional Gestió universitaria Posposat
SASTIC P15-Modificació procés telemàtic de la gestió de les Cerimònies de Graduació Gestió acadèmica Posposat
SASTIC P04-Aplicació Registre d'Activitats de Tractament Administració electrònica Posposat
SASTIC P17-Sol·licitud de substitució d'hores docents Gestió acadèmica Posposat
SASTIC P01-Sol·licitud per a canvi d'ús d'espais Gestió universitaria Posposat
SASTIC P05-Solicitud de EPIs a través de la UIB digital Gestió universitaria Posposat
SASTIC P18-SIGMA. Valoració funcional de la implantació del component del Pla d’Acció Tutorial (PAT) Gestió acadèmica Aprovat
SASTIC P16-Portafoli electrònic de la Facultat d'Educació Gestió universitaria Posposat
SASTIC P21-Anàlisi allotjament sol·licituds. Prospecció nova eina Intern Aprovat
SITIC Instal.lacions nou edifici parc bit Infraestructura TIC i la recerca universitària Aprovat
SITIC Migració microsoft eina corporativa Infraestructura TIC i la recerca universitària Aprovat
SITIC Adaptació al nou ENS Infraestructura TIC i la recerca universitària Aprovat
SASTIC P03-Procediment de contractació del personal investigador, tècnic o gestor de la investigació a càrrec del capítol 6 Administració electrònica Aprovat
SASTIC P24-TANGRAM. Licitació del contracte de manteniment de la plataforma de tramitació electrònica Administració electrònica Aprovat
SASTIC P13-Millora de les estructures de dades per a la sincronització de les dades personals Intern Aprovat
SASTIC P12-Completar funcionalment el procés d'avaluació per competències Intern Aprovat
SASTIC D07-Extracció de dades acadèmiques en brut Gestió universitaria Aprovat
SASTIC P09-Millora i modernització de la gestió documental, signatura electrònica i custòdia de documents electrònics Intern Aprovat
SASTIC + SITIC P02-Implantació del portal de prevenció i de cites mèdiques Gestió universitaria Aprovat
SASTIC P19-Sistema Integral d’Assignació Docent. FASE II Gestió acadèmica Aprovat
SASTIC P22-TANGRAM-Integracions. Desenvolupament de les integracions amb la plataforma de tramitació (fase 2)  Administració electrònica Aprovat
SASTIC + SITIC P20-Integració Moodle - Teams Intern Aprovat
SASTIC P11-Migració funcionalitats dels entorns UIBdigital/Cocoon i Àgora a la tecnologia Spring Intern Aprovat
SASTIC P23-TANGRAM. Implantació de les funcionalitats de la plataforma de tramitació (fase 2) Administració electrònica Aprovat
SASTIC P10-Actualització d’aplicacions de darrera tecnologia a la nova versió de la infraestructura de desenvolupament Intern Aprovat
SASTIC + SITIC P21-TANGRAM. Estabilització de la configuració de la Infraestructura de la plataforma de tramitació electrònica Gestió universitaria Aprovat