Manual per a la compressió d'arxius

 En aquest manual trobareu passa a passa com comprimir i descomprimir un arxiu en Windows i en MacOS. Recomanem l'eina IZArc per a la compressió d'arxius en Windows.

Windows

  • Comprimir

 Per a la compressió d'arxius en Windows primerament haurem de seleccionar l'arxiu o arxius que volem comprimir. En cas que vulguem comprimir més d'un arxiu aquests hauran d'estar tots al mateix directori. Un cop hem seleccionat els arxius que volem comprimir hem de fer clic dret sobre un dels arxius seleccionats i triar l'opció Enviar a > Carpeta comprimida (en zip) en cas de no disposar d'una eina de compressió. Sinó, podríem seleccionar l'opció que ens ofereix l'eina que tinguem instal·lada.

Nota: aquest procediment és vàlid tant per a arxius com per a directoris (carpetes).

Compressio a windows 10 amb izarc

 

Avís: En aquest exemple s'ha fet servir l'eina Izarc per a la compressió d'arxius. Si no feu servir cap eina cal tenir en compte que Windows només pot enviar a una carpeta comprimida un grup d'arxius, però no pot comprimir més d'un directori junts.

Aleshores un cop comprimits els arxius trobarem al directori on hem fet la compressió la carpeta comprimida que ens ha creat. L'eina feta servir en aquest exemple ens ofereix la possibilitat de comprimir els arxius a un fitxer  .zip amb el nom Prova. Si volem canviar el nom del directori destí podem seleccionar l'opció Afegeix al arxiu... i allà podem triar el nom que desitgem i canviar el format del fitxer de compressió entre d'altres. Per a un ús més senzill es recomana comprimir els arxius així com es mostra a la captura i canviar el nom del directori un cop ja creat. 

  •  Descomprimir

 El procediment per a la descompressió és molt similar al de comprimir i, de nou, el podem realitzar ja sigui bé amb una eina com les proposades anteriorment o amb l'opció que Windows ofereix per defecte que és Extraer todo...

 Decompressio a windows 10 amb izarc

Com s'observa a la imatge només hem de fer clic dret sobre el fitxer que volem descomprimir, triar l'opció desitjada per a la descompressió i descomprimir el fitxer. Si seleccionem "Extreu ací" s'extreuran tots els arxius que hi ha al fitxer al directori on ens trobem. Si volem ficar-los en una carpeta podem seleccionar l'opció de sota que el que fa és extreure els arxius i ficar-los dins una carpeta, en aquest cas anomenada Prova. L'opció Extreu a... ens permet a part de canviar el nom de la carpeta destí on es guardaran els arxius descomprimits, seleccionar el directori destí d'aquesta carpeta.

MacOS

  • Comprimir

Per a comprimir arxius en MacOS seguirem les mateixes passes que hem seguit a Windows. En el cas de MacOS el SO també ens proporciona una eina per a aquesta tasca. Aleshores el que farem per comprimir un arxiu en MacOS serà fer clic amb el botó secundari i seleccionar l'opció Comprimir. En el cas de tenir més d'un arxiu seleccionat el fitxer destí s'anomenarà: Archivo comprimido.zip. L'opció per defecte de MacOS ens comprimeix els arxius en format .zip.

Compressió MacOS

  •  Descomprimir

Per descomprimir un fitxer realitzarem les mateixes passes que hem fet a Windows. Seleccionem el fitxer que volem descomprimir, fem clic amb el botó secundari i triam l'opció Abrir con > Utilidad de compresión, un cop seleccionada l'opció se'ns descomprimiran els arxius dins una carpeta amb el nom del fitxer comprimit.

Descompressió MacOS

Si teniu qualsevol dubte no dubteu de contactar amb el suport informàtic.