Manuals d'ús del servei de suport a la signatura electrònica

(Català) Manuals d'ús del servei de suport a la signatura electrònica:
(Castellano) Manuales de uso del servicio de soporte a la firma electrónica:

Obtenció i instal·lació del certificat d’empleat públic entorn MacOS (octubre 2022) .
Obtenció i instal·lació del certificat d’empleat públic entorn Windows (octubre 2022).
Guia per a l'obtenció del certificat d’empleat públic. Infografia (octubre 2022)
Consulta dels certificats instal·lats en el repositori Windows
Consulta dels certificats instal·lats en el repositori Firefox
Generació d'una còpia de seguretat d'un certificat i de la clau privada del repositori de Windows
Generació d'una còpia de seguretat d'un certificat i de la clau privada del repositori del Firefox
Instal·lació d'un certificat en el repositori de Windows
Instal·lació d’un certificat d’entitat al repositori del Windows (maig 2021).
Instal·lació d'un certificat en el repositori del Firefox
Instal·lació d’un certificat d’entitat al repositori del Firefox (maig 2021).
Instal·lació d’un certificat d’entitat al repositori del Mac (maig 2021).
Signatura i verificació de missatges de correu electrònic amb Outlook
Signatura i verificació de missatges de correu electrònic amb Thunderbird
Signatura i verificació de documents electrònics
Manual de configuració d'Adobe Acrobat Reader amb signatures longeves

   

(Castellano) Manuales en castellano
Obtención y instalación del certificado de empleado público Mac (Octubre 2022)
Obtención y instalación del certificado de empleado público Windows (Octubre 2022)
Consulta de los certificados instalados en el repositorio de Windows
Consulta de los certificados instalados en el repositorio de Firefox
Generación de una copia de seguridad de un certificado y de la clave privada del repositorio de Windows
Generación de una copia de seguridad de un certificado y de la clave privada del repositorio de Firefox
Instalación de un certificado en el repositorio de Windows
Instalación de un certificado de entidad en el repositorio de Windows (maig 2021).
Instalación de un certificado en el repositorio de Firefox
Instalación de un certificado de entidad en el repositorio de Mac (maig 2021).
Instalación de un certificado de entidad en el repositorio de Firefox (maig 2021).
Firma y verificación de mensajes de correo electrónico con Outlook
Firma y verificación de mensajes de correo electrónico con Thunderbird