Automatitzaciˇ de processos administratius

Aquest servei ofereix una eina electrònica per a tramitar els processos administratius de manera àgil, fàcil i senzilla dins UIBdigital. Amb aquest servei s’assessora i dóna suport a l’automatització i formalització de processos administratius. Finalment, els processos formalitzats s’implementen dins l’entorn d'UIBdigital.

Qui pot sol·licitar aquest servei?

Els usuaris que poden sol·licitar aquest servei són els següents:

  • El Personal Docent i Investigador de la UIB.
  • El Personal d'Administració i Serveis de la UIB.

Quins tipus de processos són automatitzables amb aquesta eina?

Qualsevol procediment, que impliqui un fluxe de treball i en el qual estiguin implicats diferents persones, serveis o àrees. Tots els implicats han de pertànyer a la comunitat universitària i tenir credencials de UIBdigital, ja que és el mètode de signatura electrònica emprat.

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

Quina part de la feina ha de fer el sol·licitant i quina el CTI?

El sol·licitant és el responsable:

  • del wokflow resultant (estructuració de les tasques i fluxos d’informació dins el procés); per això, ha de conèixer el procés i col·laborar en la seva definició i, si pot ser, millorar-lo.
  • de la informació que aparegui en els formularis de la sol·licitud i per tant, ha de subministrar els textos en català i en castellà.

El CTI col·laborarà en la definició, anàlisi i millora del workflow. Una vegada definit i amb els textos subministrats per l’usuari, implementarà aquest workflow.  Durant el procés d’implementació, i amb la participació del sol·licitant, se li presentarà els formularis dissenyats, cercant la simplicitat i usabilitat.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.