Gestió d'enquestes a UIBdigital

Què és el servei d'enquestes de UIBdigital?

Gestió de l'aplicació d'enquestes de UIBdigital, que inclou:

  • Planificació temporal de les enquestes que es volen publicar a UIBdigital de tots els serveis.
  • Creació i publicació d'enquestes a UIBdigital.
  • Entrega d'informes de resultats de les enquestes processades.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.