Indicadors del servei d'impressiˇ de documents

La taula següent mostra el resum dels fulls impresos des dels edificis de la UIB durant els anys 2013, 2014, 2015. Les impressions s'envien a les copisteries del campus de la UIB, llevat de Menorca i d'Eivissa que s'envien a una impressora de la consergeria.

Copisteries 2013 2014 2015
Anselm Turmeda 186.422  148.102  84.878
Arxiduc Lluís Salvador 54.016  62.274  28.069
Guillem Cifre de Colonya 649.116  471.881  387.812
Gaspar Melchor de Jovellanos 861.401  847.828  914.687
Mateu Orfila y Rotger 266.519  282.329  253.434
Ramón Llull 563.090  534.366  414.857
Eivissa 19.800  142.293  182.459
Menorca 115.476  156.551  159.034