Solˇlicitud de material informātic reutilitzat

Destinatari Sol·licitud

PDI i PAS de la UIB

UIBdigital (opció Gestions i serveis - Tràmits - Sol·licituds disponibles - sol·licitud de Petició de material informàtic reutilitzable per a ús intern).

Altres Emplenau el formulari de sol·licitud de material informàtic reutilitzat.