Targeta universitÓria

La targeta universitària es presenta en dos formats: físic i virtual. El format físic té la forma d’una targeta de crèdit i el format virtual s’inclou amb la UIB App per a dispositius mòbils. La targeta universitària, amb els seus dos formats, té els següents usos:

 • Identificació del titular com a membre de la comunitat universitària.
 • Gestió de préstecs del Servei de Biblioteca i Documentació.
 • Obtenció de descomptes en botigues, associades o no amb la Universitat.

La targeta universitària en format físic té a més els usos següents:

 • Control d'accés a determinats espais del campus amb accés restringit.
 • Control de presència per al Personal d’Administració i Serveis.

El PAS pot obtenir una targeta en format físic. Aquest col·lectiu pot tenir els dos formats (virtual i físic) a l’hora

Informació per al PAS

Format

La targeta universitària té dos formats: físic i virtual. El format físic té la forma d’una targeta de crèdit, mentre que el format virtual es troba disponible a la UIB App per a dispositius mòbils. Es pot disposar dels dos formats (virtual i físic) alhora.

Utilitat

La targeta universitària, amb els seus dos formats, té els següents usos:

 • Identificació del titular com a membre de la comunitat universitària.
 • Gestió de préstecs del Servei de Biblioteca i Documentació.
 • Obtenció de descomptes en botigues, associades o no amb la Universitat.

La targeta universitària en format físic té, a més, els usos següents:

 • Control de presència.
 • Control d'accés a determinats espais del campus amb accés restringit

Informació per al PDI

Format

La targeta universitària del PDI té format virtual. S’inclou a la UIB App per a dispositius mòbils.

Utilitat

La targeta universitària té els següents usos:

 • Identificació del titular com a membre de la comunitat universitària.
 • Gestió de préstecs del Servei de Biblioteca i Documentació.
 • Obtenció de descomptes i avantatges en empreses.
   

Informació per als estudiants de la UIB

La targeta universitària dels estudiants té format virtual. S’inclou a la UIB App per a dispositius mòbils.

Utilitat

La targeta universitària té els següents usos:

 • Identificació del titular com a membre de la comunitat universitària.
 • Gestió de préstecs del Servei de Biblioteca i Documentació.
 • Obtenció de descomptes i avantatges en empreses.
   

Qui pot sol·licitar la targeta universitària?

Els usuaris que poden sol·licitar la targeta universitària de la UIB són els següents:

 • Alumnat de la UIB.
 • El Personal Docent i Investigador de la UIB.
 • El Personal d'Administració i Serveis de la UIB.

Com es pot obtenir la targeta universitària?

La tarjeta física per al PAS s’expedeix al Servei de Recursos Humans.

La tarjeta virtual (per al PAS, PDI i els estudiants) està disponible a la UIB App.

Com m'entregaran la targeta universitària?

El PAS obté la targeta física de manera instantània al Servei de Recursos Humans.

L’alumnat i el PDI l’obté al seu mòbil dins la UIB App.

 

Què he de fer una vegada tenc la meva targeta?

La targeta física del PAS s’activa a través d’UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Targeta UIB), pitjant damunt la icona d'activació. Uns minuts després d'haver-la activat, l’usuari tindrà accés als serveis disponibles amb la targeta.

La targeta virtual per al PAS, PDI i estudiants sempre està disponible a la UIB App.

Com es demana una altra tarjeta física en cas de perdre l’original?

El PAS ha de notificar les incidències relacionades amb la targeta física a través d'UIBdigital (és la icona amb el triangle groc), a continuació, ha de demanar-ne una altra de nova i adreçar-se al Servei de Recursos Humans.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport o emplenau el formulari de suport que hi ha a peu de pàgina a UIBdigital.