Microsoft 365

 Accedeix  directament a: Microsoft 365 UIB mail UIB mail

Microsoft 365, és l’evolució i nova denominació d’Office365. És la suite informàtica de Microsoft. Són un conjunt una sèrie d’aplicacions informàtiques integrades (correu electrònic, processador de text, full de càlcul, emmagatzement,....). L’accés a aquestes eines es pot fer en línia i, si ho permet el llicenciament de l’usuari, també des de l’ordinador local. Facilita el treball col·laboratiu dels membres de la comunitat universitària i suposa entre d'altres coses:

 • que tota la comunitat podrà fer feina amb les mateixes eines col·laboratives 
 • facilitar la compartició de documents
 • augmentar la seguretat implementant el doble factor d’autenticació
 • utilitzar eines ofimàtiques i de correu des d’un únic entorn web
 • integrar i compartir calendaris i agendes entre tots els membres de la comunitat
 • augmentar la capacitat de les bústies de correu 
 • disposar d’espai al núvol (oneDrive) per a tots els membres de la comunitat

Des del SITIC de la UIB no es fan còpies de seguretat del contingut que els usuaris puguin tenir a Microsoft 365. Microsoft 365 ofereix la possibilitat de recuperar correus electrònics o documents eliminats els darrers 30 dies.

Quines eines inclou Microsoft 365 amb la subscripció que proporciona la UIB?

La subscripció de la UIB inclou prop d’una trentena d’eines. En trobareu la llista completa a les que teniu al vostre abast al accedir al vostre portal de Microsoft 365. Les més destacades, accessibles per a tothom, són: Word (processador de text), Excel (full de càlcul), Powerpoint (presentacions), Outlook (correu electrònic institucional), OneNote (notes), OneDrive (emmagatzement al núvol), Teams (videoconferències), EndPoint (antivirus), PowerIB.

Quins tipus de llicència inclou la subscripció de la UIB?

Bàsicament la UIB té subscrites dos tipus de llicències:

 • A3. A més de l’accés en línia, permet descarregar i instal·lar les aplicacions a l’ordinador de manera local.
 • A1. Inclou només accés a les eines en línia. 

Quins tipus de llicència tenc?

 El tipus de llicència que es té ve en funció del col·lectiu de la comunitat universitària al que es pertany:

 • A3: Per a PDI a temps complet, tot el PAS, alumnes de grau i postgrau.
 • A1: Per a PDI a temps parcial, alumnes d’altres cursos i altres membres de la comunitat universitària.

Com puc accedir a Microsoft 365?

 Teniu diverses maneres:

 1. Podeu accedir al portal d'identificació de Microsoft de la UIB directament, introduint el vostre usuari corporatiu amb format abc123@id.uib.eu i la contrasenya d’UIBDigital.
 2. Podeu accedir al portal oficial de Microsoft 365: https://portal.office.com/, introduint el vostre usuari corporatiu amb format abc123@id.uib.eu. Us redirigirà al portal d’identificació de la UIB i allà accediu introduint la contrasenya d’UIBDigital.
 3. Si voleu accdir directament al client de correu electrònic, podeu accedir a  https://outlook.office.com/uib.eu,  introduint el vostre usuari corporatiu amb format abc123@id.uib.eu i la contrasenya d’UIBDigital.

 

Com puc emprar el programari que ofereix Microsoft 365?

 El programari que ofereix Microsoft 365 es pot emprar:

 • En línea (llicències A1 i A3): accedint al portal Microsoft 365 (consultau la FAQ "Com puc accedir a Microsoft 365?") es té accés a totes les aplicacions.
 • Instal·lant-lo en el vostre equip personal o dispositiu mòbil. Només per a llicències A3 (PDI a temps complet, tot el PAS, alumnes de grau i postgrau). Per a més informació consultau l'apartat d'instal·lació i configuració de Microsoft 365.

 

Com puc configurar Microsoft 365 als meus dispositius?

Per configurar el programari que ofereix Office 365 als vostres dispositius (equips personals o dispositius mòbils), i sempre que es tengui una llicència A3, consultau les instruccions detallades a l'apartat d'instal·lació i configuració de Microsoft 365.

A quants dispositius puc instal·lar Microsoft 365?

Si pel vostre col·lectiu, teniu una llicència A3, podeu instal·lar les aplicacions de Microsoft 365 a:

 • 5 ordinadors amb Windows o Mac OS. Us les podeu descarregar des del vostre portal de Microsoft 365.
 • 5 tauletes o smartphones amb Android o iOS. Us podeu descarregar les aplicacions a les botigues d'Android o Apple.

Quant de temps podré emprar Microsoft 365 ofert per la UIB?

Podeu fer servir aquest servei mentre sigueu membre de la comunitat universitària. Una vegada deixeu de ser-ho:

 •  Les aplicacions d'Office instal·lades als vostres equips, entraran en mode de funcionalitat reduïda (només lectura) fins que no activeu una nova llicència d'Office.
 •  Els serveis d'Office en el núvol (correu electrònic, OneDrive, etc.) deixaran de ser accessibles.

 

En el moment que deixeu de ser membre de la comunitat universitària de la UIB, rebreu un correu electrònic informant-vos de la data de caducitat del servei (30 dies). Disposau d'aquest termini per poder recuperar tota la informació que tingueu en aquests serveis. Durant aquest termini, podeu canviar la subscripció a qualsevol altra opció comercial disponible.

Puc compartir la llicència Microsoft 365 de la UIB amb altres persones?

La llicència d'Office365 és d'ús estrictament personal.

Puc seleccionar l'idioma de Microsoft 365?

 Microsoft 365 empra l'idioma que teniu configurat a les preferències d'UIBdigital. Si feis un canvi d’idioma, aquest procés no serà efectiu fins l'endemà.

Quines són les característiques d’OneDrive (emmagatzement al núvol)?

 OneDrive us ofereix un espai de disc al núvol de Microsoft per guardar els vostres arxius personals. Els arxius seran privats mentre no decidiu compartir-los amb altres usuaris.

 • Teniu 1 TB d’espai disponible per emmagatzemar els vostres documents.