Indicadors del servei de correcció d'exàmenes i altres proves amb lectora de marques òptiques

Indicador 2013 2014 2015
Nombre de fulls llegits  13.798  51.545  58.167
Nombre de proves processades  379  1.209  1.363
Nombre de professors que han processat, al manco, una prova  169  264  297
Nombre màxim de proves que s'han processat d'un professor  16  35  40
Nombre de proves que no tenen un professor associat  13  31  47
Nombre d'assignatures de les quals s'ha processat, al manco,una prova  168  357  300
Nombre màxim de proves que s'han processat d'una assignatura  15  38  38
Nombre de proves que no tenen una assignatura associada  19  53  75
Nombre d'alumnes que han fet al manco, una prova  7.377  14.738  17.473
Nombre de fulls que no tenen cap alumne associat  8  289  199
Mitjana de preguntes per prova  40  31  43
Nombre mínim de preguntes  6  10  10
Nombre màxim de preguntes  100  100  100
Mitjana d'opcions per pregunta  4  4  4
Nombre màxim d'opcions  5  5  5
Mitjana de models per prova  2  2  3