Software a la UIB

La UIB posa a disposició de la seva comunitat software divers.

Per una banda ofereix el portal web Softlliure on es pot trobar una relació de programes de codi obert d’interés per a la comunitat universitària, agrupat per temàtica i centres, amb una petita descripció i enllaços de descàrrega.

La UIB adquireix de manera centralitzada programes d’ús generalitzat de llicència privativa. Aquestes compres són responsabilitat del Vicerectorat d’Innovació i Transformació Digital i en algun cas poden requerir del co-finançament de centres i/o grups d’investigació.

La UIB, sempre que és possible i com fan la resta d’universitats espanyoles, es beneficia de preus del programari en la seva versió educativa i també s’adhereix als convenis que signa la CRUE amb empreses de software com Adobe, Microsoft, etc. per a obtenir uns millors preus.

A les aules d'informàtica, i per extensió als seus escriptoris virtuals, el procediment per a l'adquisició i la instal·lació de software està regulat a l’ article 24 de l'Acord normatiu 8876 (19/12/2008).

Llista de programes informàtics d’ús generalitzat disponibles a la UIB:

Producte Tipus de llicenciament Destinataris
Campus Limitat
Adobe Acrobat   *

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Antivirus TrendMicro *  

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

ArcGIS *  
Alumnat
 
Personal Docent i Investigador (PDI)
 
Personal d'Administració i Serveis (PAS)
 
Mathematica *  

Alumnat

Personal Docent i Investigador (PDI)

SPSS   *

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Microsoft (ofimàtica i actualització del S.O) *  

Alumnes d'estudis STEM (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques)

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Microsoft Office 365 *   Alumnat
Matlab *  

Alumnat

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

 

Programari aules d'informàtica  *   Alumnat

 Hi ha programari, del que la UIB no en disposa de llicència corporativa, però els seus usuaris poden tenir una llicència gratuïta a nivell particular per ser membre d’una comunitat educativa:

Producte Informació
 

Es poden descarregar gratuïtament els productes d’Autodesk Inc. com Maya o Autocad emprant un compte de correu corporatiu @uib.cat o @uib.es.

 

Quins tipus de llicències podem distingir?

Podem distingir:

  • Campus o llicències il·limitades: Tipus de llicència adequat quan el volum d’usuaris que han d’emprar aquest software és elevat i el cost de la llicència Campus és més econòmic que l’adquisició de les llicències individuals. Segons el producte, el període de llicenciament pot ser per 1, 2 o 3 anys.
  • Llicències limitades: Cada any es compren, en funció de les demandes per part dels usuaris i segons les decisions del Vicerectorat de Títols i Tecnologia, un nombre determinat de llicències.

 

Com puc fer una desinstal·lació de programari?

Per desinstal·lar un programa en un PC, heu d'anar a Inicio -> Configuración -> Panel de Control, i una vegada aquí heu d'anar a l'opció Agregar o quitar programas.

Sortirà un llistat amb tots els programes que hi ha instal·lats al vostre ordinador. Només heu de seleccionar el programa que voleu desinstal·lar i fer clic amb el ratolí damunt l'opció quitar ( o eliminar, depenent de la versió de Windows)

Com puc sol·licitar aquest servei?

Consultau la pàgina de sol·licitud d'aquest servei.

On puc adreçar-me en cas de problemes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.

 

Normativa. Aspectes legals

Normativa. Aspectes legals

La UIB està compromesa amb l’ús legal del software. Això implica què:

  1. Els productes que ofereix aquest servei només podran ser instal·lats a ordinadors del patrimoni de la Universitat.
  2. Es permet instal·lar els productes només a l’ordinador que té el Número d’Inventari de la UIB que s’ha indicat al formulari de sol·licitud. Per reinstal·lacions, trasllat a altre ordinador i/o altres incidències, s’ha de tornar a omplir un formulari, tot especificant el cas en què es troba.
  3. No es permet fer còpies dels productes instal·lats.
  4. Per a qualsevol software, bé sigui obtingut d’aquest servei o no, s’han de respectar les condicions de cada llicència.
  5. La UIB es reserva el dret d’auditar en qualsevol moment les instal·lacions realitzades.