Comptes de correu electr˛nic

El servei de correu electrònic de la UIB forma part de l'eina Microsoft 365 i es basa en un servidor Microsoft Exchange. És accessible des d'un navegador web, un programa client d'ordinador i una app de mòbil.

La UIB proporciona un compte de correu electrònic institucional a tot el seu personal i alumnat.  Aquesta adreça de correu electrònic institucional és la que utilitzarà la Universitat per a comunicar-se amb el seu personal i alumnat.

Qui té accés a aquest servei.

El servei de correu electrònic està disponible per a tota la comunitat universitària: PAS, PDI i alumnes.

El personal de la UIB disposa d'un compte de correu corporatiu del tipus nom.llinatge@uib.cat (@uib.es o @uib.eu).  A l'hora d'enviar un correu s'emprarà el domini triat per l'usuari. Es reben els correus dirigits a qualsevol d'aquests dominis: @uib.cat, @uib.es, @uib.eu.

Els alumnes de la UIB disposen d'un compte de correu institucional del tipus nom.llinatge1@estudiant.uib.cat (@estudiant.uib.es o @estudiant.uib.eu). A l'hora d'enviar un correu s'emprarà el domini triat per l'alumne. Es reben els correus dirigits a qualsevol d'aquests dominis: @estudiant.uib.cat, @estudiant.uib.es, @estudiant.uib.eu. 

Quins tipus de compte personal institucional ofereix la UIB?

El personal de la UIB, PAS i PDI, disposa d'un compte de correu del tipus nom.llinatge@uib.cat (@uib.es o @uib.eu)

L’ alumnat de la UIB disposa d'un compte de correu del tipus nom.llinatge1@estudiant.uib.cat (@estudiant.uib.es o @estudiant.uib.eu).

Com puc crear un compte de correu electrònic?

La creació de comptes personals per a la comunitat universitària (PAS, PDI i alumnes) és automàtica.

Per sol·licitar un compte de correu institucional (de servei, de càrrec, col·lectiu, etc), contacteu amb nosaltres mitjançant un correu a suport.correu@uib.cat  o amb el següent formulari web. 

Si som PAS/PDI i a més som alumne, quina és la meva adreça de correu

Per ser personal de la UIB (PAS/PDI) teniu un compte de correu corporatiu del tipus nom.llinatge@uib.cat (@uib.es o @uib.eu). Si a més, pel fet de ser alumnat matriculat a la UIB, teniu un compte de correu institucional del tipus nom.llinatge1@estudiant.uib.cat (@estudiant.uib.es o @estudiant.uib.eu), podeu utilitzar les dues adreçes indistintament. Les dues adreçes comparteixen la mateixa bústia. L'adreça per defecte és nom.llinatge@uib.cat.

Quins dominis de correu electrònic permet utilitzar la UIB?

El domini del correu electrònic és la part que apareix després del símbol @ i serveix per identificar la institució.

La UIB permet utilitzar tres dominis indistintament a PAS i PDI: @uib.cat, @uib.es, @uib.eu. L’usuari pot triar el que vulgui utilitzar. Per defecte es creen els comptes amb el domini @uib.cat. El domini que té l’usuari definit a UIBdigital és el que s’utilitza per a l'enviament de correus electrònics. Es reben els correus electrònics dirigits a qualsevols d'aquests dominis: @uib.cat, @uib.es, @uib.eu

La UIB permet utilitzar tres dominis indistintament a l’alumnat: @estudiant.uib.cat, @estudiant.uib.es, @estudiant.uib.eu. L’usuari pot triar el que vulgui utilitzar. Per defecte es creen els comptes amb el domini @ estudiant.uib.cat. El domini que té l’alumne definit a UIBdigital és el que s’utilitza per a l'enviament de correus electrònics. Es reben els correus electrònics dirigits a qualsevols dels tres dominis.

Com puc canviar el meu domini de correu electrònic?

El domini del correu electrònic és pot canviar a UIBdigital – Gestions i serveis – Serveis – Correu electrònic.

Què és l’àlies de correu electrònic?

 L'àlies del correu electrònic és la part de l'adreça de correu electrònic que apareix abans del símbol @ i serveix per identificar-se.

Quins tipus d'àlies de correu electrònic hi ha?

Es poden diferenciar dos tipus d'àlies:

Àlies personal: es fa servir per a l'adreça de correu electrònic personal.

Àlies de grup: es fa servir per a l'adreça de correu electrònic no personal que s'utilitza dins d'un grup compartit amb altres usuaris.

Nota: veure la normativa dels àlies personals institucionals i la normativa dels àlies de grup més a baix.

Com es pot canviar l'àlies de correu electrònic?

Només es poden canviar els àlies personals del PAS i PDI (els que tenen domini @uib.cat, @uib.es o @uib.eu) . Els comptes d’estudiant no poden canviar l’àlies de correu.

L’àlies del correu electrònic és pot canviar a UIBdigital – Gestions i serveis – Serveis – Correu electrònic.

Com puc consultar el meu correu electrònic?

El servei de correu electrònic és accessible des d'un navegador web, un programa client d'ordinador i una app de mòbil.

Per accedir al vostre correu electrònic mitjançant un navegador d'Internet heu d'accedir a l'Outlook Web de Microsoft 365.  Emprau les vostres credencials d'UIBdigital seguides de @id.uib.eu per accedir al compte de correu (no s'utilitza l'àlies de correu). 

Abans d'accedir per primer cop a Microsoft 365, cal fer un canvi de clau a UIBdigital

Es pot accedir al correu electrònic utilitzant un client de correu tant des d'un ordinador com des d'un dispositiu mòbil. Es recomana utilitzar Microsoft Outlook, del que n'existeixen clients per a ordinador i dispositiu mòbil en diferents sistemes operatius.

Com puc accedir al meu segon compte (shared mailbox) de correu des d'Outlook

Amb aquesta opció la bústia quedarà permanentment a l’arbre de carpetes, però
només veureu els correus. No veureu calendaris ni altres elements compartits.
1. Feis clic amb el botó dret a Carpetes i seleccioneu l’opció Afegiu una carpeta o
una bústia de correus compartides.
2. Comenceu a escriure el nom de la bústia que voleu afegir fins que vegeu el
suggeriment de l’aplicació de la bústia que cercau. Un cop fet, feu clic sobre el
botó Obre.
3. Els correus sortiran a sota la vostra bústia com un arbre de carpetes més.

Podeu trobar més detalls al següent manual.

De quina quota de disc dispòs al meu compte de correu?

La quota del correu és de 99GB.

Com puc canviar la clau del meu compte de correu electrònic?

Les credencials que emprau per accedir al correu electrònic són les mateixes que emprau per accedir a UIBdigital. En canviar la clau d'accés a UIBdigital, es canviarà també la clau del correu.

Per fer aquest canvi accediu a UIBdigital (opció Preferències - Credencials - Canvi de clau).

Si disposau d'un segon compte de correu, aleshores accediu a UIBdigital (opció Gestions i serveis - Serveis - Correu electrònic), on trobareu un desplegable per seleccionar el vostre segon compte de correu, seleccionau-lo i pitjau el botó "Canvi de clau".

Com es poden recuperar els correus electrònics eliminats?

Microsoft 365 ofereix la possibilitat de recuperar correus electrònics eliminats els darrers 30 dies. En aquest enllaç trobareu informació de com fer-ho.

Com puc redirigir el meu compte de correu de la UIB a una altra adreça de correu?

 Si voleu podeu configurar el correu de manera que tot el correu que rebeu s’enviï automàticament a una altra adreça de correu electrònic. Per fer-ho heu de seguir les següents passes: 

 1. En primer lloc accediu a Outlook. 
 2. Feis clic a la roda dentada (configuració) de la part superior dreta de la pantalla  > Mostra tota la configuració de l’Outlook.
 3. Seleccionau Correu > Reenviament.
 4. Marcau la casella 'Habilita el reenviament'.
 5. A la casella Reenvia el meu correu a: escriviu l’adreça on voleu que es reenviïn els vostres correus. Això ho farà amb tots els correus que rebeu. 
 6. Si voleu conservar una còpia dels correus reenviats marcau la casella 'Conserva una còpia dels missatges reenviats'. 

Per a una explicació més detallada consulteu el manual de redirecció.

 

Com puc afegir una signatura a Outlook?

En primer lloc accediu a Outlook 

1. Feis clic a la roda dentada (configuració) de la part superior dreta de la pantalla > Mostra tota la configuració de l’Outlook.
2. Seleccionau Correu > Redacció i Resposta.
3. Emplenau el camp Edita el nom de la signatura amb un nom identificatiu.
4. Creau la signatura en el requadre inferior: és un editor de text tipus Word.
5. A les opcions inferiors podeu configurar quina serà la signatura per defecte dels missatges nous i de les contestes i reenviaments.
6. Una vegada emplenats tots els camps feis clic al botó Desa.

Per a una explicació més detallada consulteu el manual.

Com puc definir un avís d'absència (activació i desactivació de respostes automàtiques)?

En primer lloc accediu a Outlook.

1. Cliqueu a Fitxer → Respostes automàtiques.
2. En el quadre que s’obrirà, heu d’activar l’opció Envia respostes automàtiques i escriure el correu de resposta que voleu. També podeu activar-ho només per
unes dates específiques, per això activeu l’opció Envia només durant aquest interval d’hores i seleccioneu el dia i hora d’inici i de fi.

Per a una explicació més detallada consulteu el manual  avís d’absència.

Com puc definir un filtre de correu a Outlook?

 Per a una explicació més detallada consulteu el manual per crear una norma de correu.

Com puc evitar el correu no desitjat (SPAM)?

El correu no desitjat (spam) són els missatges que us envien a la vostra adreça de correu el contingut dels quals no us interessa, o no  el desitjau ni l'heu sol·licitat. Normalment són de tipus publicitari i enviats en gran quantitat.

No es pot evitar totalment que un missatge no desitjat adreçat a vosaltres us arribi, sense interferir en els missatges que sí que desitjau, però us recomanan una sèrie de precaucions per aconseguir rebre la mínima quantitat possible de correu no desitjat:

 • No poseu la vostra adreça a pàgines web.
 • No reenvieu missatges que formen part d'una cadena de correu electrònic.
 • No envieu a amics o col·laboradors correus electrònics en els quals apareguin moltes adreces i, en cas de fer-ho, feu servir la còpia oculta (CCC o CCO) perquè no siguin visibles les altres adreces.
 • Si reenviau un correu electrònic que contingui alguna adreça en el missatge, esborrau-la.
 • Si ompliu una inscripció no doneu l'adreça de correu electrònic. Si fos necessari donar una adreça correcta (rebre contrasenyes, confirmació de subscripcions, etc.) utilitzau una adreça temporal o un compte gratuït "extra" prescindible, d'aquells que s'ofereixen a la majoria de portals d'Internet.
 • Llegiu els correus de remitents sospitosos com a text i no com a HTML.
 • No envieu mai missatges a l'spammer, encara que us assegurin que deixaran d'enviar spam si el responeu.
 • Teniu sempre actualitzat el sistema operatiu.
 • Instal·lau a l'ordinador personal un tallafocs (firewall) i un antivírics, que sempre ha d'estar actiu.
 • En darrer terme, si rebeu una quantitat exagerada d'spam podeu sol·licitar un canvi de compte de correu, per al qual us aconsellam que seguiu les precaucions anteriors.

La Universitat disposa d'un programari anti-spam que analitza tot el correu que arriba a la UIB. Tot el correu que detecta el sistema anti-spam arriba al destinatari amb una etiqueta afegida a l'assumpte del correu: [SPAM].

 

Com puc evitar el correu fraudulent (PHISHING)?

El correu fraudulent (phishing) és un delicte informàtic, que consisteix a intentar adquirir informació confidencial de manera fraudulenta, com pot ser l'usuari i la clau del compte de correu o d'UIBdigital, informació de targetes de crèdit, etc. L'estafador es fa passar per una persona o empresa de confiança simulant una comunicació oficial, habitualment mitjançant el correu electrònic, però també emprant la missatgeria instantània i el telèfon.

La manera més segura de no ser estafat és no respondre mai cap sol·licitud d'informació personal mitjançant el correu electrònic, una telefonada, o un missatge de mòbil (SMS). Recordau que cap entitat o organisme no us sol·licitarà mai aquesta informació -claus, número de targeta de crèdit, o qualsevol altra informació personal- per correu electrònic, per telèfon o SMS.

Si rebeu un intent d'estafa d'aquest tipus avisau-nos.

Exemples de correus fraudulents que han arribat a la UIB

 • "Estimado suscriptor, actualmente estamos actualizando nuestra (UIB.ES-WEBMAIL) a nuestro nuevo F-Secure HTK4S anti-virus/anti-spam version 2011. Por favor enviarsu (NOMBRE DE USUARIO y CONTRASENA) como una respuesta a este mensaje para evitar perder su UIB.ES cuenta de correo electr?nico,. gracias ...UIB.ES-Administrativo-Oficial".
 • "Su buzón ha superado el límite de 20 GB, que es el establecido por su gerente, que se encuentran actualmente en 20.9GB, usted no será capaz de crear un nuevo e-mail para enviar o recibir de nuevo hasta que validar su re-mailbox. To validar su buzón de correo, puede hacer clic en este CLICK AQUI

Gracias

Universitat de les Illes Balears administrador del sistema"

 

Informació sobre les llistes de distribució de la UIB

Què són les llistes de distribució?

Les llistes de distribució serveixen per enviar missatges de correu electrònic a un conjunt d'adreces. El missatge enviat a una llista es replica a cada un dels integrants de la llista. Alguns exemples de llistes de distribució que hi ha en aquest moment són uib-pas@uib.es, uib-pdi@uib.es i uib-alu@uib.es.

Què és una llista d'autoritzats?

Per a cada llista podem definir quines adreces poden enviar correus electrònics a aquestes llistes de distribució. És el que s'anomena llista d'autoritzats.

Quins tipus de llistes de distribució hi ha?

Es poden diferenciar dos tipus de llistes de distribució:

 • Llistes de gestió automàtica dels usuaris: els usuaris que pertanyen a aquesta llista es gestionaran automàticament depenent de l'estructura orgànica de la Universitat. De la mateixa manera, quan una persona passi a formar part d'aquest col·lectiu en l'estructura de la UIB, s'afegirà automàticament a aquesta llista i, quan deixi de pertànyer al col·lectiu, igualment, deixarà de pertànyer a la llista.
  • Només contenen adreces gestionades pel SITIC (alies@uib.es) .
  • A UIBdigital l'usuari ha de definir el domini que emprarà per enviar a aquestes llistes, ja que només és possible emprar un dels dominis que gestiona la UIB (ES, CAT o EU).
 • Llistes amb gestió manual dels usuaris: els usuaris que pertanyen a aquesta llista es gestionaran manualment. 
  • Amb aquest tipus de llista, podeu decidir si voleu que la llista pugui rebre correus electrònics d'adreces externes al grup d'usuaris que en fan part. En aquest cas es comportaria igual que un àlies de grup.   
  • Trobareu el manual sobre com gestionar-les aquí.

On puc adreçar-me en cas de dubtes?

Posau-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de suport.

 

Normativa

Normativa dels àlies personals institucionals

Les regles a seguir per crear un àlies personal són les següents:

 • Les adreces de correu electrònic institucionals del personal PAS i PDI són les que ofereix el SITIC. No es considera com a institucional cap altra adreça de correu electrònic de la Universitat. En el cas que s'empri habitualment una altra adreça de correu electrònic, es podrà demanar una adreça institucional i redireccionar els missatges a l'adreça habitual.
 • Totes les adreces tenen la forma <alies>@<domini>, a excepció de les persones que ja tinguin un àlies assignat, que aleshores el conserven.
 • L'àlies estarà format per dues parts, de la següent manera: <nom>.<llinatge>, que hauran de complir la següent normativa:
  • <nom>
   1. Pot ser el nom complet o la inicial. També s’acceptaran diminutius comuns, però estaran subjectes a l’aprovació per part dels administradors.
   2. Les persones amb nom compost poden emprar la forma <part1>-<part2> o bé <part1><part2>. Tant  <part1> com <part2> han de complir al normativa del punt 1. També es pot optar per només emprar-ne una part.
   3. Exemples: si el nom és Antoni Joan Riera Jiménez, puc escollir entre els següents àlies:
    • antonijoan.riera
    • ajoan.riera
    • antonij.riera
    • aj.riera
    • tonij.riera
    • antoni.riera
    • joan.riera
    • toni.riera
    • a.riera
    • j.riera
    • antoni-joan.riera
    • a-joan.riera
    • antoni-j.riera
    • a-j.riera
    • toni-j.riera
  •  <llinatge>
   1. El llinatge sempre serà complet, sense poder emprar diminutius.
   2. En el cas de les persones amb llinatge compost poden emprar la forma <part1>-<part2> o bé <part1><part2><part1> o <part2> poden ser les inicials, però en cap cas es poden emprar les inicials de les dues parts.
   3. Exemples: si el nom és Felipe Fernández-riera Jiménez, puc escollir entre els següents àlies:
    • felipe.fernandez-riera
    • felipe.fernandezriera
    • felipe.friera
    • felipe.f-riera
    • felipe.fernandezr
    • felipe.fernandez-r
  • <domini> 
   1. Tots els usuaris tenen assignats els tres dominis dels quals disposa la Universitat, @uib.es, @uib.cat, @uib.eu, i poden rebre correu a qualsevol dels tres.

Notes:

 • En cas que dues o més persones tinguin el mateix nom i llinatge i hi hagi un conflicte d'àlies, es pot construir un àlies amb la mateixa forma que els anteriors, però emprant també el segon llinatge.
  • Exemples: en el cas que el nom sigui Aina Cifre Ramis i ja existeixi un àlies aina.cifre, es prodrà emprar aina.cifre-ramis
 • Una persona que ja tingui un àlies assignat, no l'haurà de canviar per coincidència amb una altra persona.
 • Els àlies estaran formats per les lletres A-Z, el punt(.) i el guionet(-). No s'hi diferencien majúscules de minúscules. La Ç, Ñ i els caràcters accentuats no hi estan permesos. Tampoc qualsevol altre símbol.

 

Normativa dels àlies de grup

Les adreces no personals o àlies de grup hauran de seguir les normes següents:

 • Les bústies destí de les adreces no personals o àlies de grups, han de ser adreces institucionals. Aquestes adreces són les que ofereix el CTI@uib. En el cas que s'empri habitualment una altra adreça de correu electrònic, es podrà demanar una adreça institucional i redirigir els missatges a l'adreça habitual.
 • Els àlies estaran formats per les lletres A-Z, els dígits 0-9, el punt i el guionet. No s'hi diferencien majúscules de minúscules. La Ç, Ñ i els caràcters accentuats no hi estan permesos. Tampoc qualsevol altre símbol.
 • Per separar paraules s'emprarà preferentment el ".". Només en cas necessari es permetrà el "-".