Sol·licituds

Tipus de sol·licituds:

PDF Formulari PDF UIBdigital Sol·licitud UIBdigital HTML Formulari HTML
  1. Clicau damunt el formulari corresponent.
  2. Emplenau-lo electrònicament.
  3. Imprimiu-lo i signau-lo.
  4. Enviau-lo per correu intern a "Sol·licituds CTI-Centre Tecnologies de la Informació-Anselm Turmeda".
  1. Clicau damunt l'enllaç corresponent.
  2. Emplenau la sol·licitud electrònicament.
  3. Activau-la electrònicament.

Video tutorial: Com fer una sol·licitud a UIBdigital?

  1. Clicau damunt el formulari corresponent.
  2. Emplenau-lo electrònicament.
  3. Enviau-lo electrònicament.

Llegenda: 

Suport Suport: contacta amb el personal a qui correspon gestionar la sol·licitud.
Informació Informació: descripció del servei que se sol·licita.
Comentaris Comentaris: descripció més detallada de la sol·licitud.
Clau Enllaç amb autenticació: enllaç d'UIBdigital on es necessita un usuari i una clau per autentificar-se.

 

Comptes d'usuari Formulari Suport Informació
Correu electrònic UIBdigital descripció sol·licitud Suport Informació
Àlies UIBdigital Descripció sol·licitud Suport Informació
Àlies de grup Formulari HTML Descripció sol·licitud Suport Informació
Llistes de distribució centralitzades Formulari HTML Descripció sol·licitud Suport Informació
Llistes de distribució personalitzades Formulari HTML Descripció sol·licitud Suport Informació
Aplicació AGORA Formulari HTML Suport Informació 
Aplicació CTB Formulari HTML Suport Informació 
Aplicació Hominis Formulari HTML Suport Informació sol·licitud 
Aplicació REGISTRE Formulari HTML Suport Informació sol·licitud 

 

Alta microinformàtica Formulari Suport Informació
Sol·licitud d’alta microinformàtica Formulari HTML Suport Informació

 

Programa UIB reutilitza Formulari Suport Informació
Sol·licitud interna UIBdigital Descripció sol·licitud  Suport  Informació
Sol·licitud externa Html  Suport  Informació

 

Software (programes informàtics)

Formulari Suport Informació
Sol·licitud d’adquisició de programari Adquisició de programari Descripció sol·licitud Suport Informació
Sol·licitud d’instal·lació de programari UIBdigital Descripció sol·licitud Suport Informació

 

Xarxes i comunicacions Formulari Suport Informació
Sol·licitud de xarxa sense fils per a Alumnat, PDI i PAS UIBdigital Descripció sol·licitud Suport Informació
Sol·licitud de xarxa sense fils (altres) Formulari HTML Descripció sol·licitud Suport Informació
Sol·licitud de servei de VPN per a PDI i PAS  UIBdigital Descripció sol·licitud Suport Informació
Sol·licitud de servei de VPN (altres) Formulari HTML Descripció sol·licitud Suport Informació
Sol·licitud de servei de xarxa sense fils per a actes diversos, per a PDI i PAS UIBdigital Descripció sol·licitud Suport Informació
Sol·licitud de servei de xarxa sense fils per a actes diversos (altres) Xarxa sense fils per a actes diversos Descripció sol·licitud Suport Informació
Suport, problemes en xarxes i comunicacions   Suport  

 

Aules informàtiques Formulari Suport Informació
Sol·licitud de reserva d'aules Descripció sol·licitud Suport Informació
Instal·lació de programari a les aules  UIBdigital Descripció sol·licitud Suport Informació

 

Infraestructures TI Formulari Suport Informació
Sol·licitud del servei de web hosting UIBdigital Descripció sol·licitud Suport Informació
Sol·licitud del clúster de càlcul UIBdigital Descripció sol·licitud Suport Informació

 

Borsa d'alumnat col·laborador Formulari Suport Informació
Sol·licitud de la borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia Borsa d'alumnat col·laborador de tecnologia   Informació